Varmepumper er fremtidens opvarmningsform, siger en analyse fra Dansk Energi. Vi guider dig i, hvad du skal være opmærksom på, når du skal købe en varmepumpe.

Sæt dig godt ind i de forskellige former for varmepumper. Det kommer helt an på, hvilken slags hus du har, din grund og hvilket behov du har. Der findes:

  • Jordvarmeanlæg eller en jordvarmepumpe
  • Luft til vand varmepumpe
  • Luft til luft varmepumpe
  • Boligventilationsvarmepumpe
  • Brugtvandsvarmepumpe

Læs mere om de forskellige typer af varmepumper på Energistyrelsen her: http://sparenergi.dk/forbruger/varme/varmepumpe/varmepumpetyper

Køb kun varmepumper fra Energistyrelsens liste over de mest energieffektive varmepumpe på det danske marked. Der findes mange varmepumper på markedet af forskellige kvalitet. Varmepumperne på listen overholder alle lovkrav og er testet af et uafhængigt testlaboratorium. Find en varmepumpe på listen: http://sparenergi.dk/forbruger/vaerktoejer/varmepumpelisten

Vurder varmepumpens effektivitet ud fra parameteret SCOP/COP.  SCOP viser, hvor meget el varmepumpen bruger til drift i forhold til, hvor meget varme den leverer under optimale forhold. Jo højere SCOP-værdi, desto mere effektiv er varmepumpen. SCOP på 4 betyder f.eks., at varmepumpen i gennemsnit over hele fyringssæsonen producerer 4kWh varme, for hver gang den bruger 1 kWh el.

Effektiviteten af luft til luft-varmepumper kan ikke sammenlignes direkte med jordvarmepumper eller luft til vand-varmepumper, fordi luft til luft-varmepumper ikke producerer varmt vand og normalt kun dækker en mindre del af husets samlede varmebehov.

Husk altid at tjekke, hvilke temperaturer varmepumpen kan klare. Med en dansk kold vinter skal varmepumpen kunne genere varme på en udendørstemperatur på mellem -15 og -30 grader.

Vælg en behovsstyret varmepumpe, som tilpasser sin kapacitet til husets varierende varmebehov igennem fyringssæsonen. På den måde holder varmepumpen et konstant niveau i driften og start/stop bliver reduceret til en minimum. Den behovstyrede varmepumpe er med til at reducere varmeregningen yderligere.

Vælg en varmepumpe med akkumuleringstank, hvis du ønsker en varmepumpe der opvarmer vand til radiatorer og brugsvand (ikke til luft til luft varmepumper). Akkumuleringstanken er et slags batteri eller en buffer, der sørger for at vandet i tanken er varmt, så der altid er varmt vand selvom varmepumpen skulle være slukket. De fleste moderne varmepumper har en indbygget akkumuleringstank.

Opsæt evt. en ekstra energimåler (bimåler) og temperaturmåler til at overvåde driften af varmepumpe, så du kan se, hvor meget energi, der går til at opvarme dit hus med varmepumpen. På den måde kan du se om dit forbrug er for højt.