En luft-til-vand-varmepumpe er billig i drift, miljøvenlig og giver en behagelig varme. Den er støjsvag og kører problemfrit år efter år – uanset hvor koldt det måtte være udendørs.

METROAIR F8 og F12 udnytter varmeenergien i udeluften optimalt via den frekvensstyrede kompressor. Modellerne dækker varmebehov i boligen på mellem 5 og 12 kW, og de er designet til vandbårne varmeanlæg. METROAIR F kan installeres i forskellige luft/vand systemkombinationer både til nybyggeri og til renoveringer. Varmepumperne er udviklet med henblik på at optimere effektiviteten og for at give de størst mulige besparelser. 

  • Er på Energistyrelsens liste over godkendte varmepumper
  • Optimal udnyttelse af varmeenergien
  • Sparer på varmeregningen
  • Ideel til gulvvarme
  • Skrot dit oliefyr og hent varmen ud af den blå luft

Med en varmepumpe kan du skrotte oliefyret eller slukke for el-varmen og i stedet få opvarmet både din bolig og dit brugsvand med luftens varmeenergi. Du kan halvere dine varmeudgifter og samtidig skåne vores miljø for masser af CO2.

Stærk som det nordiske klima

METROAIR luft/vand varmepumper er udviklet og fremstillet til at fungere i det hårde nordiske klima. Varmepumperne kan producere varme helt ned til en temperatur på -24 °C. Desuden er den naturligvis designet til at kunne starte og stoppe tusindvis af gange om året i al slags vejr.

Brug dit nuværende varmeanlæg

Luft/vand varmepumper fra METRO THERM kan kobles til dit eksisterende centralvarmeanlæg og levere varme ud gennem husets radiatorer eller gulvvarme og varmt vand ud i de varme haner. Normalt installeres en varmepumpe udendørs langs en husmur eller på hustaget. Varmen ledes så via rør gennem husvæggen ind til varmtvandsbeholderen og fordelingsanlægget.

Producerer langt mere energi, end den bruger

En METROAIR varmepumpe leverer typisk mere end tre gange så meget energi i form af varme, end den bruger i form af el. Derfor er det en god forretning - faktisk kan du have tjent din investering hjem på ned til 3-4 år. En METROAIR varmepumpe giver dig i gennemsnit over hele året cirka 3,5 kW varme-energi for hver 1 kW el den bruger.

Få en grundig beregning

Inden du kan få en varmepumpe installeret, skal din VVS-installatør undersøge forholdene i huset. Forbrug, isolering, vinduer og varmesystem gennemgås, og husets effekt ved -12 °C udendørs og 20 °C indendørs temperatur fastsættes. Det sikrer, at du får den installation, der dækker dit behov uden problemer.

Den siger noget – men ikke ret meget

En luft/vand varmepumpe er ikke lydløs, men heldigvis kører den hovedsageligt i de kolde måneder, hvor man helst vil være indendørs alligevel. Heldigvis er METRO THERMs varmepumper blandt markedets absolut mest støjsvage. Den udvendige del af varmepumpen består af bl.a. en blæser og en kompressor. For at reducere lydniveauet, bør man stræbe efter at placere sin varmepumpe på den side af huset, som giver mindst muligt gene for naboer.

Det er svært præcist at sige, hvor meget lyd, varmepumpen giver – det afhænger af en lang række faktorer. Din installatør vil kunne beregne hvor meget støj pumpen vil give.

Spar penge

Dine besparelser hænger selvfølgelig sammen med dit varmebehov og med isoleringen af huset. Din VVS-installatør kan hjælpe dig med at beregne dine præcise besparelser – men at du vil spare masser af penge hvert år, det er helt sikkert!

Miljøet vinder også

Hvis alle huse i Norden fik installeret en varmepumpe, kunne vi reducere vores samlede energiforbrug med 43 %. Samtidig ville vi kunne reducere udledningen af kvælstof med 30 %, kulbrinter med 80 % og CO2 med 36 %.