En miljøvenlig løsning, der kræver lidt plads

Opvarmning med træpiller er miljøvenlig, og så er installationen billig i anskaffelse og anlægget billig i drift. Til gengæld kræver lageret af træpiller lidt ekstra plads.

Et træpillefyr består af:

-    Et træpillemagasin.
-    En kedel. 
-    En brænder.

Du kan vælge mellem forskellige træpillefyr, alt efter om du selv vil fylde træpiller på, eller om påfyldningen skal ske automatisk.

Det kan din VVS-installatør hjælpe med:

-    Valg og installation af træpillefyr.
-    Serviceeftersyn af anlægget mindst hvert andet år.

Økonomi:

Et træpillefyr er billig at installere og billig at bruge. Prisen for opvarmning med træpillefyr består af flere dele:

•    Prisen for anlægget (Fra 45.000 kr. )
•    Pris for radiatorer, termostater mv. (Afhænger af antal)
•    Den daglige drift – ca. 7.000 kr. pr. år for et standardhus på 150 kvm.

Kontakt en VVS-installatør i Holstebro Kommune om etablering eller eftersyn af træpillefyr.

Din selvstændige VVS-mand leverer og monterer