Den nemme opvarmning til din bolig, til brugsvand eller som supplement

Varmepumper er populære til både mindre og større boliger eller enkelte rum, hvor varmepumpen er et supplement til andre varmekilder. Med en varmepumpe kan du skrotte oliefyret eller slukke for el-varmen og i stedet få opvarmet både din bolig og dit brugsvand med luftens varmeenergi. Du kan halvere dine varmeudgifter og samtidig skåne vores miljø for masser af CO2. En varmepumpe er, som navnet næsten siger, et system som trækker varme ud af den udendørs luft og pumper den ind i boligen, i dine radiatorer, som gulvvarme eller til varmtvandsbeholderen. Derfor består en varmepumpe normalt af en del, som er monteret udendørs eller i jorden og en del, der er monteret indendørs.

Vælg mellem to typer:

-    Luft til vand varmepumper.
-    Væske til vand varmepumper - se mere her.

Luft til vand varmepumpen kan bruges til opvarmning af hele boligen, fordi luften kommer igennem en kompressor, som overfører varmen til husets radiatorer og varmtvandsbeholder.

Væske til vand varmepumpen er større og kan bruges til opvarmning af hele boligen fordi luften kommer igennem en kompressor, som overfører varmen til husets radiatorer og varmtvandsbeholder.

Det skal du være opmærksom på:

Udedelen til en luft til vand varmepumpe er forholdsvis stor og varmepumpens kompressor afgiver lyd og placeringen af denne skal derfor overvejes. Lydniveauet inde i boligen er cirka det samme som for et olie- eller gasfyr.

Det kan din VVS-installatør hjælpe med:

-    Valg og installation af varmepumpe både udedel og indedel.
-    Det lovpligtige eftersyn hvert år.

Økonomi:

Varmepumpen varierer i pris om det er en luft til vand eller væske til vand varmepumper, men er alle billige at bruge. Prisen for en varmepumpe består af flere dele:

•    Prisen for anlægget (varierer)
•    Pris for radiatorer, termostater mv. varmtvandsbeholder (Afhænger af antal)
•    Den daglige drift – ca. 11.000 – 12.000 kr. pr. år for et standardhus på 150 kvm.

Kontakt en VVS-installatør i Holstebro Kommune om etablering eller eftersyn af varmepumpe.

Din selvstændige VVS-mand leverer og monterer